Hans van Dijk

Hans 2015Professor van Dijk is een autoriteit op het gebied van de drinkwatervoorziening met meer dan 35 jaar ervaring, zowel in Nederland als in het buitenland. Hij is verantwoordelijk geweest voor studies, onderzoek, ontwerp en realisatie van honderden projecten op het gebied van drinkwater, industriewater en de waterketen. Enkele voorbeelden van internationale projecten zijn de Central Filtration Plant van de National Water Carrier in Israël (20 m3/s), de drinkwaterzuivering van Bandung, Indonesië (1 m3/s), de zuivering voor Bombay, India (6 m3/s), de ontzouting van brak grondwater voor Qasim in Saudi-Arabie en tientallen korrelreactorprojecten over de hele wereld. In Nederland heeft hij als deskundige en als verantwoordelijk directeur bijdragen geleverd aan tientallen projecten bij alle drinkwaterbedrijven. Enkele voorbeelden van toonaangevende projecten zijn het ontwerp van WPB Heel (WML), PS Harderbroek (Vitens), PS Nietap (WBGr), PS Seppe (Brabant Water) en van Evides een fase van de uitbreiding van de zuivering van de Berenplaat. Prof. van Dijk heeft bijna 400 publicaties op zijn naam staan op het gebied van watervoorziening, waterkwaliteit, waterbehandeling en beleid. Sinds 1990 is prof. van Dijk hoogleraar Drinkwatervoorziening, vanaf 2000 was hij tevens hoofd van de sectie Gezondheidstechniek en voorzitter van de afdeling Watermanagement aan de Technische Universiteit Delft en lid van het MT van de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. Van 2001 tot 2006 was hij tevens in deeltijd wetenschappelijk directeur van Kiwa Water Research. In 1990 is hij onderscheiden met de Maarten Schalekamp Award (IWA) voor zijn inspanningen op het gebied van korrelreactoren voor de ontharding van drinkwater. Zijn onderzoeksterrein omvat vele onderdelen van de drinkwatervoorziening, zoals zuiveringstechnologie, distributie, waterkwaliteit, modellering, beleidsmatige aspecten en ontwerp en optimalisatie van bedrijfsvoering. Prof. van Dijk heeft leiding gegeven aan een grote groep studenten (inmiddels zijn 100 studenten bij hem afgestudeerd), promovendi (inmiddels zijn bijna 25 promovendi bij hem gepromoveerd) en wetenschappelijk en ondersteunend personeel (totaal van afdeling circa 100). Sinds 1 januari 2011 is hij lid van de RvC van NV Oasen. Op 9 september 2011 hield hij zijn afscheidsrede aan de TU Delft Drinkwater: de volgende prooi?
Per 1 januari 2016 is hij benoemd tot commissaris van NV Waterleidingbedrijf Limburg (WML)

CV Hans van Dijk2017
Publicaties
Website TU Delft
Publicaties Science Direct
Research Gate