Atty van Dijk


Tijdens haar studie en in haar werkzame leven in de water- en natuursector is zij op verschillende manieren didactisch geschoold. Zij heeft dit vorm kunnen geven door het leiden van workshops, het verzorgen van trainingen en lezingen en lesgeven op technisch gebied en op het terrein van Natuur en Milieu Educatie. Bij dit laatste heeft zij kinderen en volwassenen gestimuleerd in hun bewustwording ten aanzien van de natuur en hun leefomgeving. De relatie gezondheid/welzijn en de natuur staat voorop.
Haar jarenlange ervaringen met mantelzorg, hebben haar inzicht en vaardigheden op sociaal terrein zeer versterkt en bestuurlijke ervaring heeft zij in de loop der jaren bij vele vrijwilligersorganisaties opgedaan en bij de WMO adviesraad van de gemeente Leusden.

 

Waarvoor kunt u bij haar terecht?

  • Bestuurs/toezichthouders-werkzaamheden op het gebied van water, welzijn ouderen en kinderen
  • Natuurexcursies, zowel voor particulieren als voor groepen
  • Workshops en clinics bij bedrijven om de bewustwording van medewerkers ten aanzien van hun leefomgeving te bevorderen
  • Adviezen over de normstelling van drinkwater (vaak geïntegreerd met overig werk van VanDijkConsulting).

Het tarief voor haar werkzaamheden zal naar draagkracht zijn van de opdrachtgever en geheel ten goede komen aan stichtingen die zich bezig houden met de drinkwatervoorziening in ontwikkelingslanden.

Curriculum Vitae Atty